31/07/2015 - 16:33

Phong Điền triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

TTH - Ngày 31/7, UBND huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 90/2010/NĐ-CP, ngày 10/8/2010 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và kế hoạch thu thập thông tin dân cư trên địa bàn huyện.

Nghị định gồm 4 chương, 17 điều quy định về việc xây dựng, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Đây là cơ sở để huyện Phong Điền thu thập thông tin dân cư, quản lý dân cư dễ dàng, thuận lợi hơn.

Tâm Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP