11/07/2018 - 21:47

Phong Điền: Tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

TTH - Ngày 11/7, huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho 150 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 có những điểm mới cơ bản như: mở rộng chủ thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bổ sung nội dung được tập trung sinh hoạt tôn giáo riêng tại cơ sở tôn giáo hoặc tại địa điểm hợp pháp khác ở Việt Nam... Hội nghị cũng đã thông tin một số quy định của Nghị định 162/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP