22/12/2015 - 18:38

Phong Hiền đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - Sáng 22/12, huyện Phong Điền tổ chức lễ công bố xã Phong Hiền đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến dự.

Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội của Phong Hiền đã có sự chuyển biến tích cực. Tỷ trọng các ngành: Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chiếm 64,9%; nông nghiệp chiếm 13,1 %; dịch vụ chiếm 22%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng.

Toàn xã đã triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng kinh phí 80,9 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Vận động Nhân dân hiến hơn 26.000 m2 đất, 15 công trình tường rào và cổng chào các loại, hàng ngàn ngày công lao động ước tính tổng giá trị tài sản trên đất hơn 3,5 tỷ đồng. Bước đầu đã hình thành các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao như: Mô hình nạc hóa đàn lợn, sản xuất lúa giống ở hợp tác xã Hiền Lương, phát triển đàn bò lai sinh sản. Văn hóa, y tế, giáo dục có những bước phát triển rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%…

Vĩnh Hào

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP