Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/05/2021 - 07:45

Phòng ngừa, ngăn chặn tin xấu

TTH - Càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ để thực hiện ý đồ xấu.

Điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội (Nguồn: Infographics vietnamplus.vn)

Luôn hoạt động tích cực, hiệu quả

 Trong nhiệm kỳ qua, Quốc hội khóa XIV luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày càng thể hiện sâu sắc là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc; không ngừng đổi mới mạnh mẽ, luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, của đất nước; đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động đối ngoại.

Để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, vừa qua, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy Nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao.

Trước những thành tựu hết sức to lớn mà đất nước đã đạt được trong 5 năm qua, Nhân dân cả nước hết sức vui mừng, phấn khởi và thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân cũng đang ra sức thi đua nỗ lực lập thành tích cao nhất chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn phủ nhận, cố tình không chấp nhận sự thật. Chúng không ngừng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ vì mục đích gây xao động niềm tin và tạo ra sự bất ổn trong nước để thực hiện ý đồ xấu.

Chiêu trò cũ nhưng tinh vi

Mục đích chống phá của các tổ chức phản động, thế lực thù địch và cơ hội chính trị không mới nhưng thủ đoạn thì ngày càng tinh vi, xảo trá.

Chúng tính toán kỹ thời điểm tung tin, đồng thời xâu chuỗi các sự kiện, tạo vỏ bọc lừa bịp, suy diễn, hòng làm nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi, hoang mang trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đáng chú ý, chúng tập trung mũi nhọn xuyên tạc, phủ nhận những kết quả to lớn của Quốc hội khóa XIV trong công tác lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; cũng như thực hiện các chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ mọi mặt hoạt động của Nhà nước nhằm hạ thấp uy tín, chống phá cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lợi dụng vừa qua Quốc hội tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cao cấp, các đối tượng cơ hội chính trị, phản động đã phát tán nhiều bài viết trên các trang mạng phản động có nội dung xuyên tạc thân thế, sự nghiệp của các đồng chí được Quốc hội bầu, vu cáo trong Đảng có “phân chia quyền lực, bè phái”, bôi nhọ công tác phòng chống tham những của Đảng, Nhà nước; kích động gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng; kêu gọi người dân xuống đường phản đối kết quả bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt. Điển hình như các đối tượng Lê Văn Đoành, Trần Khải Minh, Đỗ Ngà …

 Những luận điệu tuyên truyền phản động tuy chỉ là “bổn cũ soạn lại” nhưng vì núp bóng chiêu bài “dân chủ”, “tự do ngôn luận” lại được tung ra trong thời điểm bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đang đến gần nên rất nguy hại. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải luôn tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện đúng và chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ.

 Theo đó, chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác. Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đặc biệt vào năng lực, phẩm chất, uy tín của đội ngũ lãnh đạo cấp cao. Quán triệt và thực hiện tốt Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND năm 2015; Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử.

Các cấp ủy Đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Cơ quan, đơn vị, địa phương cần thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng các vấn đề thời sự, chính trị, nhất là những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử nhằm giúp mọi người phân biệt đúng sai, tự sàng lọc, tự “miễn dịch” với những thông tin xấu độc.

Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm. Có như vậy, chúng ta mới củng cố được niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Trương Văn Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP