Giáo dục Tin tức giáo dục

08/01/2013 - 16:35

Phòng thí nghiệm đầu tiên của Đại học Huế đạt tiêu chuẩn VILAS

TTH - Theo tin từ Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học - Đại học Huế, Viện vừa nhận được quyết định của Văn phòng công nhận chất lượng, (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận Phòng thí nghiệm Phân tích môi trường thuộc Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005, mang số hiệu VILAS 590.

Đây là phòng thí nghiệm đầu tiên của Đại học Huế đạt tiêu chuẩn VILAS. Phòng VILAS 590 được công nhận với 13 chỉ tiêu chất lượng nước, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, sinh viên trong công tác nghiên cứu và học tập.

Đỗ Ngọc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP