Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/06/2012 - 11:02

Phong trào Thi đua quyết thắng ở BĐBP tỉnh

TTH - Mỗi nhiệm vụ đều được cụ thể hóa từ chủ trương lãnh đạo đến xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, các mặt công tác được tổ chức sát đúng với tình hình của địa phương… Nhờ đó, phong trào Thi đua quyết thắng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh góp phần tích cực xây dựng lực lượng và khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Văn Lưu, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, để phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị, đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ chỉ huy cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện các mặt công tác sát đúng với tình hình của địa phương. Trong đó, chú trọng đến công tác nắm tình hình địa bàn, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. Đồng thời, tích cực lãnh đạo thực hiện kế hoạch “nâng cao chấp hành Điều lệnh, xây dựng đơn vị chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn lực lượng.

 

Gắn phong trào Thi đua quyết thắng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu

 

Trung tá Nguyễn Văn Cơ, Đồn trưởng Đồn Hương Nguyên cho biết: “Đơn vị luôn xác định đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tập trung thực hiện, gắn với phong trào Thi đua quyết thắng. Từ đó, cấp ủy, BCH đồn đã xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với công an huyện, công an các xã, các đơn vị công an hoạt động ở địa bàn biên giới thực hiện công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo tình hình tội phạm…”. Các đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, quản lý nghiệp vụ, nâng cao chất lượng mạng lưới bí mật, xây dựng thế trận bí mật, kết hợp đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Thiếu tá Nguyễn Nam Sinh, Phó trưởng Công an huyện A Lưới cho biết: “Các đơn vị biên phòng đóng trên địa bàn thường xuyên phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tự giác tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn biên giới. Đặc biệt, tổ chức lực lượng trong nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thật sự vững chắc”.

 

Công tác giúp đồng bào phát triển kinh tế - xã hội và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biên giới là một nội dung quan trọng trong phong trào Thi đua quyết thắng của BĐBP tỉnh. Các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới xây dựng kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tổ chức tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh và tham gia các chương trình quốc gia về y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân. Từ đó, góp phần củng cố an ninh chính trị ở khu vực biên giới, vùng biển.

 

Đại tá Nguyễn Văn Lưu khẳng định, để phong trào Thi đua quyết thắng đạt hiệu quả cao hơn, trong thời gian tới Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, gắn với các tiêu chí thi đua quyết thắng. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tác chiến đáp ứng tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, có kế hoạch luyện tập các phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn địa bàn 2 tuyến biên phòng. Trong đó, chú trọng đảm bảo chống xâm nhập; phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy rừng; tăng cường phối hợp với các lực lượng tại chỗ thực hiện phương châm 4 bám ở khu vực biên giới: Bám đơn vị, bám dân, bám địa bàn, bám chủ trương đối sách để góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Các đơn vị, gắn các tiêu chí thi đua với kế hoạch tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở các xã biên giới, nhất là tiêu chí BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới, từng bước xây dựng khu vực biên phòng ngày càng vững mạnh về kinh tế, chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ biên giới đã đề ra...”.

 

Bài, ảnh: Bá Trí

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP