11/12/2015 - 17:41

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở TP Huế: 18 tập thể, cá nhân được khen thưởng

TTH - Ngày 11/12, UBND TP Huế tổ chức tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2010-2015.

Theo đó TP Huế triển khai hiệu quả các chương trình xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị và tuyến đường văn minh, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, tổ dân phố văn hóa... 100% phường đạt chuẩn Quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 27/27 phường đăng ký xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, 181/127 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,8% năm 2011 xuống còn 2,52% năm 2015, hộ cận nghèo giảm từ 4,88% xuống còn 3,2% năm 2015…

Dịp này, UBND TP Huế khen thưởng 18 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, giai đoạn 2010-2015.

T.Huệ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP