02/06/2015 - 22:11

Phú Hội có 100% tổ dân phố được công nhận tổ văn hóa

TTH - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị được các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Phú Hội (Huế) hưởng ứng tích cực và đem lại nhiều kết quả khả quan. Đến nay, toàn phường có hơn 2.000 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, với tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa hơn 95%. 100 tổ dân phố được công nhận tổ văn hóa. Trong đó, có 1 tổ (tổ 2) được công nhận tổ văn hóa lần thứ 5, 3 tổ được công nhận lần thứ 4, 7 tổ công nhận lần 3, 1 tổ công nhận lần thứ 2.

Phường Phú Hội được đánh giá là địa phương đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP Huế.

T.Huệ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP