Đời sống Đời sống

28/11/2020 - 06:30

Phú Lộc chú trọng phát triển công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh

TTH - Với phương châm “Ở đâu có người lao động, ở đó có công đoàn”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Lộc đã có nhiều giải pháp vận động thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), nhất là đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Hướng dẫn các chính sách mới cho Công đoàn cơ sở Công ty CP One - One miền Trung

Chủ động tuyên truyền, vận động

Anh Lê Văn Tiến, nhân viên bộ phận sản xuất Công ty CP One - One miền Trung (xã Lộc Tiến, Phú Lộc) chia sẻ: “Công ty thành lập và đi vào hoạt động năm 2015. Ít tháng sau, lực lượng lao động được LĐLĐ huyện Phú Lộc tuyên truyền về quyền lợi khi gia nhập tổ chức công đoàn. Từ đó, chúng tôi có nguyện vọng có tổ chức công đoàn để đại diện cho quyền lợi của mình”.

Anh Lê Phước Bảo, Chủ tịch CĐCS Công ty CP One - One miền Trung cho hay: Sau khi đi vào hoạt động 1 năm, được sự tuyên truyền, vận động của LĐLĐ huyện Phú Lộc, công ty đã thành lập được tổ chức công đoàn với 137 đoàn viên thời điểm ban đầu. Đến nay, tổ chức công đoàn của đơn vị đã phát triển lên 273 đoàn viên trên tổng số hơn 300 lao động của toàn công ty. Ngoài chăm lo đời sống cho công nhân như cải thiện về thu nhập, các chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động và các chính sách khác, chúng tôi đã tập hợp được công nhân lao động, tạo sức mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh sản xuất của đơn vị.

Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vedana đóng ở địa bàn thị trấn Phú Lộc cũng là đơn vị sớm thành lập tổ chức CĐCS. “Nhờ chủ động tuyên truyền, vận động của các cấp công đoàn ở địa phương, lãnh đạo công ty đã quan tâm việc thành lập tổ chức công đoàn từ rất sớm. Đến nay, chúng tôi đã phát triển lên gần 100 đoàn viên trên tổng số 130 lao động...”, anh Phan Quang Thông, Chủ tịch CĐCS công ty thông tin.

Đổi mới cách thức tiếp cận

Là địa phương có Khu Công nghiệp La Sơn và Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô, tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp ở đây chủ yếu có quy mô vừa và nhỏ. Một số doanh nghiệp chưa thực sự ủng hộ việc thành lập CĐCS, nên công tác vận động thành lập công đoàn và phát triển đoàn viên gặp không ít khó khăn.

Thời gian qua, LĐLĐ huyện Phú Lộc đã có những đổi mới trong công tác tổ chức vận động và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao hàng năm.

Cụ thể từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ huyện đã thành lập mới 7 tổ chức CĐCS ngoài quốc doanh, với 854 đoàn viên. Hiện nay, LĐLĐ huyện đang quản lý 104 CĐCS trực thuộc, trong đó có 13 CĐCS ngoài quốc doanh, 66 CĐCS trường học, 17 CĐCS xã, thị trấn và 8 CĐCS hành chính sự nghiệp, với tổng số 3.882 đoàn viên trên 4.195 CNVCLĐ.

Để đạt được kết quả trên, LĐLĐ huyện đã đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập CĐCS. Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS xây dựng kế hoạch và tiến hành tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. Đồng thời, phối hợp với BHXH huyện, cơ quan Thuế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội để nắm bắt tình hình liên quan đến doanh nghiệp như về số lượng, quy mô, loại hình, số lượng lao động đóng BHXH... Hàng năm, LĐLĐ huyện cùng tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra chế độ chính sách, pháp luật lao động, về tiền lương, BHXH, BHYT, ký kết thỏa ước lao động tập thể, an toàn vệ sinh lao động... để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS tại các doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Lộc Trần Thị Xuân Hương cho biết, Ban vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS chủ động gặp các doanh nghiệp để tiếp cận tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là tìm hiểu những khó khăn của doanh nghiệp, trực tiếp gặp gỡ các chủ doanh nghiệp để đặt vấn đề giúp đỡ xây dựng nội quy, công tác bảo hộ lao động, phối hợp tổ chức thăm hỏi, khám chữa bệnh, tặng quà cho đoàn viên... Qua đó giúp người sử dụng lao động hiểu về vai trò của tổ chức công đoàn không chỉ bảo vệ quyền, lợi ích, mà còn giáo dục người lao động có ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất, vì sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Từ đó, nhận được sự ủng hộ của người sử dụng lao động về thành lập công đoàn trong doanh nghiệp, tiếp đến tuyên truyền để người lao động hiểu và làm đơn gia nhập tổ chức công đoàn.

Cũng theo bà Trần Thị Xuân Hương, đối với huyện Phú Lộc, hiện nay doanh nghiệp ngày càng phát triển nên nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh càng hết sức quan trọng và cấp thiết. Do đó, LĐLĐ huyện sẽ chú trọng các hoạt động phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền công đoàn của người lao động. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng tập thể, từng người lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời, đổi mới công tác phát triển đoàn viên, cách thức tiếp cận, tổ chức vận dụng và thực hiện tốt các giải pháp trong thành lập CĐCS ở khu vực ngoài nhà nước.

Bài, ảnh: BÁ TRÍ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP