28/08/2015 - 18:06

Phú Lộc có thêm 3 xã xây dựng nông thôn mới

TTH - Phú Lộc đang triển khai công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) ở 3 xã: Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, nhằm phấn đấu đưa địa phương trở thành huyện NTM vào năm 2020.

Để đạt mục tiêu đề ra, ông Hồ Trọng Cầu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM Phú Lộc đề nghị lãnh đạo các ban phòng quan tâm hỗ trợ và yêu cầu các xã khẩn trương thành lập Tổ khảo sát, đánh giá thực trạng địa phương so với 19 tiêu chí NTM; phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Kiến trúc và hạ tầng KONSEPT lập nhiệm vụ quy hoạch, khái toán kinh phí thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Quá trình lập quy hoạch phải bám sát quy hoạch đô thị Chân Mây- Lăng Cô, quy hoạch sử dụng đất ở địa phương để trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 20/10/2015.

KHÁNH QUAN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP