11/04/2017 - 21:04

Phú Lộc: Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

TTH - Sáng 11/4, Huyện uỷ Phú Lộc tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 8, khoá XIV.

Hội nghị đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Theo đó, tuy còn một số mặt hạn chế, song Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng. Hoạt động của hệ thống chính trị các cấp có chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật hành chính ngày càng thực hiện tốt hơn; đồng thời, cảnh báo và phòng ngừa sai phạm đối với cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp.

Hội nghị cũng đã tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết chương trình hành động số 06 ngày 10/10/2011 của Huyện uỷ về “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020”.

 Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP