30/12/2014 - 17:40

Phú Lộc đạt điểm xuất sắc về loại trừ bệnh phong

TTH - Sau khi thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công nhận loại trừ bệnh phong ở cấp huyện theo 4 tiêu chí của Thông tư số 17/TT- BYT năm 2013-Bộ Y tế, huyện Phú Lộc đạt 287/290 điểm, đạt điểm xuất sắc.

Trong đó; kết quả nổi bật là: Phú Lộc trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc và phục hồi chức năng; được hòa nhập cộng đồng và không có sự kỳ thị phân biệt đối xử; 100% người bệnh phong nghèo khuyết tật có nhà ở. 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP