Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

03/11/2014 - 14:32

Phú Lộc đầu tư 709,33 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

TTH - Đó là con số huy động từ năm 2011 đến nay. Riêng năm 2014, Phú Lộc huy động 260,41 tỷ đồng; trong đó, vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia là 20,183 tỷ đồng; vốn vay 31,416 tỷ đồng; Luxembourg hỗ trợ 16,76 tỷ đồng; ngân sách Trung ương và tỉnh 162,328 tỷ đồng; ngân sách huyện 18,78 tỷ đồng...

Từ nguồn vốn huy động trên, UBND huyện Phú Lộc đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, trong đó ưu tiên tại các xã điểm nông thôn mới. Đến nay, Phú Lộc có 2 xã Lộc Điền và Lộc Bổn đạt 17 tiêu chí; 2 xã đạt 16 tiêu chí là Vinh Hưng, Lộc An; các xã còn lại đạt từ 11-15 tiêu chí.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP