Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

09/03/2015 - 06:57

Phú Lộc đầu tư hơn 19,7 tỷ đồng phát triển đàn bò lai

TTH - Nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, huyện Phú Lộc chủ động đẩy mạnh đề án cải tạo, phát triển đàn bò lai trên địa bàn giai đoạn 2015-2018. Trước mắt, trong năm 2015 thực hiện thí điểm tại 4 xã: Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hòa, Xuân Lộc.

 Sau đó, từ 2016-2018 tiếp tục thực hiện ở các xã Lộc Trì, thị trấn Phú Lộc, Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Vinh Giang và Vinh Hải. Dự kiến, nguồn vốn thực hiện là 19.732 triệu đồng; trong đó, vốn vay ngân hàng và tự có của dân góp 16.305 triệu đồng; số còn lại ngân sách nhà nước hỗ trợ để đầu tư bò cái giống lai, làm chuồng trại, trồng cỏ... Đối tượng được xét tham gia đề án là cá nhân, hộ gia đình có năng lực và có khả năng tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Trước mắt, mỗi hộ nuôi ít nhất là 2 con bò lai, làm chuồng trại với diện tích tối thiểu 15m2 và trồng cỏ với diện tích khoảng 500 m2.                                   

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP