Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

02/11/2018 - 20:53

Phú Lộc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

TTH.VN - Ngày 2/11, Huyện ủy Phú Lộc khóa XIV tiến hành hội nghị lần thứ 14 mở rộng để thông qua kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Huyện ủy báo cáo 10 năm thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh Cộng nghiệp hóa hiện đại hóa; thông qua các kế hoạch về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; kế hoạch về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; kế hoạch thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Phú Lộc đã thảo luận và thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện.

Văn Nhân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP