28/07/2015 - 16:49

Phú Lộc: Doanh thu dịch vụ đạt 3.900 tỷ đồng

TTH - Trong 2 ngày 28 và 29/7, HĐND huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa X nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2015 và bàn nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2015.

6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội Phú Lộc đạt những kết quả tích cực. Lĩnh vực CN-TTCN phát triển khá, giá trị sản xuất đạt 641 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển ổn định với doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng; trong đó doanh thu du lịch đạt 612 tỷ đồng, tăng 23,6%, so với 6 tháng đầu năm 2014.

Dịp này, HĐND huyện bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 về chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, phát triển dịch vụ du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hệ thống giáo dục các cấp; đồng thời xem xét, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP