05/11/2014 - 05:40

Phú Lộc đưa 3 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vào hoạt động

TTH - Thời gian qua, huyện Phú Lộc tiến hành xây dựng 6 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (GS,GC) tập trung; trong đó, xây mới 5 cơ sở tại xã Lộc Bổn, Lộc An, Lộc Tiến, thị trấn Phú Lộc, Vinh Giang và nâng cấp cơ sở GS, GC ở xã Vinh Hưng.

Đến nay, 3 cơ sở ở Lộc Bổn, Lộc An đã hoạt động, đảm bảo các tiêu chí giết mổ an toàn. Hiện tại, huyện Phú Lộc đang soát xét đưa cơ sở giết mổ GS,GC tập trung ở Lộc Tiến vào hoạt động, nhằm chấm dứt tình trạng giết mổ GS, GC nhỏ lẻ, gây ô nhiễm môi trường lâu nay ở quanh khu vực.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP