Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

06/12/2016 - 21:39

Phú Lộc: Hoàn thành chi trả bổ sung cho người dân

TTH - UBND huyện Phú Lộc cho biết, địa phương hoàn thành xong chi trả bổ sung tiền bồi thường do sự cố môi trường biển của đợt 1.

Đợt bổ sung đã chi trả cho 715 đối tượng với kinh phí 19,9 tỷ đồng, tại 07 xã, thị trấn. Sau khi chi trả bổ sung, kết thúc đợt chi trả lần 1, toàn huyện Phú Lộc đã chi trả cho 4.374 đối tượng. Tổng kinh phí chi trả 96,1 tỷ đồng/100,8 tỷ đồng được phê duyệt. Có 290 đối tượng không đủ điều kiện chi trả hoặc xem xét điều chỉnh phê duyệt đợt 2. UBND huyện Phú Lộc sẽ phê duyệt đợt chi trả 2 trước 15/12/2016.

Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP