24/10/2014 - 05:33

Phú Lộc huy động hơn 709 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

TTH - Theo Phòng Nông nghiệp & PTNT Phú Lộc, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (12 xã) từ năm 2011 đến nay, đã huy động các nguồn lực đầu tư được 709,33 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm 2014 đến nay, Phú Lộc huy động được 260,41 tỷ đồng; trong đó, vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia là 20,183 tỷ đồng; vốn vay 31,416 tỷ đồng; Luxembourg hỗ trợ 16,76 tỷ đồng; ngân sách Trung ương, tỉnh 162,328 tỷ đồng; ngân sách huyện 18,78 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có vốn từ ngân sách xã và nhân dân địa phương đóng góp. Đến nay, Phú Lộc có 2 xã Lộc Điền, Lộc Bổn đạt 17 tiêu chí; 2 xã đạt 16 tiêu chí là Vinh Hưng, Lộc An; số còn lại đạt từ 11-15 tiêu chí.

Khánh Quan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP