05/04/2014 - 06:00

Phú Lộc: Ký kết bàn giao di tích chùa Thánh Duyên

TTH.VN - Việc tổ chức ký kết biên bản bàn giao Khu di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Thánh Duyên cho huyện Phú Lộc quản lý theo Quyết định số 1771/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân công quản lý di tích.

Ngày 4/4, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tiến hành bàn giao hiện trạng, hiện vật, tài liệu, hồ sơ di tích và tài sản cố định tại Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thánh Duyên cho huyện Phú Lộc trực tiếp quản lý.


Ký kết biên bàn bàn giao

Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thánh Duyên được xây dựng dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Tần. Năm 1825, vua Minh Mạng cho xây dựng lại trên nền cũ đặt tên là chùa Thuý Ba. Năm 1836 vua Minh Mạng sửa lại, xây thêm Ðại Từ Các và Tháp Ðiều Ngự đặt tên là chùa Thánh Duyên và ban sắc lên hàng Quốc tự với nhiều vị cao tăng có tên tuổi được cử làm trụ trì. Hiện chùa vẫn còn lưu giữ nhiều pho tượng, hiện vật quý thời nhà Nguyễn.

Năm 1996, chùa được xếp hạng di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 310QÐ/BT.

Theo biên bản bàn giao, kể từ ngày 4/4/2014, huyện Phú Lộc có trách nhiệm trực tiếp quản lý toàn bộ di tích (bao gồm tài sản gắn liền tại di tích) và phát huy giá trị Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thánh Duyên.

Tiến Vinh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP