02/08/2015 - 21:22

Phú Lộc: Nâng cấp xây mới 272,19 km đường giao thông nông thôn

TTH - Qua thực hiện đề án xây dựng, phát triển đường giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2013-2015, huyện Phú Lộc đã huy động nguồn vốn hơn 313 tỷ đồng đã nâng cấp và xây mới 272,19km GTNT và 64 km đường phục vụ sản xuất.

Mục tiêu đến năm 2020, Phú Lộc tiếp tục huy động các nguồn vốn để nâng cấp, xây dựng mới 100% tuyến đường liên xã và 100% đường thôn, xóm.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP