Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

20/12/2017 - 20:22

Phú Lộc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)

TTH.VN - Ngày 20/12, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII). Ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp về quán triệt các nghị quyết.

Cán bộ tham gia học quán triệt nghị quyết

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên quán triệt:“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Cũng tại hội nghị, Huyện ủy Phú Lộc triển khai kế hoạch số 43 của Huyện ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng (khóa XII).

Huyện ủy Phú Lộc yêu cầu các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động sát thực tế, phù hợp với lĩnh vực, ngành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP