27/07/2015 - 18:23

Phú Lộc sẽ có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015

TTH - Phấn đấu trong năm 2015, huyện Phú Lộc có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), gồm: Lộc Bổn, Lộc Điền và Vinh Hưng.

Đầu năm đến nay, huyện Phú Lộc huy động 83,84 tỷ đồng, triển khai xây dựng NTM; trong đó, vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia 20,74 tỷ đồng, Luxembourg 11,03 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 37,7 tỷ đồng, ngân sách huyện 14,03 tỷ đồng, còn lại Nhân dân đóng góp. Theo đó, huyện đầu tư xây mới 50 hạng mục công trình, nâng cấp, sửa chữa 7 công trình… Đến nay, ngoài 3 xã sắp cán đích NTM, có 1 xã đạt 16/19 tiêu chí là Lộc An, 2 xã đạt 15/19 tiêu chí là Vinh Hiền, Vinh Mỹ và sáu xã đạt từ 11-14/19 tiêu chí.

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP