03/11/2017 - 20:53

Phú Lộc: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

TTH - Sáng 3/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại hội nghị, các cán bộ được truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới; đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; một số vấn đề về công tác cán bộ…

Quang Đức

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP