13/05/2015 - 18:34

Phú Lộc triển khai học tập và làm theo Bác năm 2015

TTH - Ngày 13/5, Huyện ủy Phú Lộc tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Huyện ủy Phú Lộc yêu cầu các chi, đảng bộ cần quán triệt sâu sắc chuyên đề năm 2015 và triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi tập thể, cá nhân tự xây dựng kế hoạch, đề ra công việc, lộ trình cụ thể làm theo gương Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, nhất là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với Nhân dân. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên đề cao tinh thần cảnh giác, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP