Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

19/02/2016 - 21:14

Phú Lộc triển khai thí điểm nuôi bò lai tại 4 xã

TTH - Góp phần nâng cao chất lượng đàn gia súc trên địa bàn, từ giữa năm 2015 huyện Phú Lộc triển khai dự án nuôi bò lai thí điểm với 102 con cho 42 hộ gia đình tại xã Lộc Bổn, Lộc Điền, Lộc Hòa và Xuân Lộc.

Bình quân mỗi hộ nuôi từ 1-4 con, với tổng vốn đầu tư 2.516 triệu đồng; trong đó, vốn của người dân 2.136 triệu đồng, số còn lại ngân sách huyện hỗ trợ như xây dựng chuồng trại, tập huấn kỹ thuật, tham quan học tập mô hình, giống cỏ tạo thức ăn cho bò...

Minh Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP