05/05/2015 - 15:33

Phú Lộc: Xử phạt 26 đối tượng phá rừng phòng hộ để nuôi tôm

TTH.VN - UBND huyện Phú Lộc cho biết đã tiến hành đình chỉ mọi hoạt động phá rừng và xử phạt 26 đối tượng phá rừng phòng hộ để xây dựng hồ nuôi tôm trái phép tại xã Vinh Mỹ.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 26 đối tượng vi phạm theo quy định tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ; đồng thời yêu cầu UBND xã Vinh Mỹ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai và rừng phòng hộ trên địa bàn.

Theo UBND huyện Phú Lộc, tại Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014, HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 19,5 ha đất rừng phòng hộ ở xã Vinh Mỹ sang quy hoạch nuôi tôm xen ghép cao triều.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Phú Lộc đã xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015, tiến hành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang nuôi trồng thủy sản và các thủ tục liên quan.

Tuy nhiên, do người dân không hiểu quy định, nghĩ rằng đây là căn cứ pháp lý cho phép các hộ dân tổ chức thực hiện nuôi trồng nên đã tự ý san lấp để xây dựng hồ nuôi tôm với diện tích hơn 15 ha; trong khi đó, UBND xã Vinh Mỹ thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý, không xử lý kiên quyết ngay từ đầu.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP