14/04/2016 - 20:20

Phú Vang: 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND

TTH - Ngày 14/4, UBMTTQ VN huyện Phú Vang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phú Vang nhất trí lập danh sách 64 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, khối Đảng 05 ứng cử viên (ƯCV), khối chính quyền: 08 ƯCV; khối Mặt trận đoàn thể: 05 ƯCV; khối các đơn vị sự nghiệp: 03 ƯCV; khối LLVT: 03 ƯCV; khối doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề: 03 ƯCV; trí thức, tôn giáo: 02 ƯCV; khối xã, thị trấn 35 ƯCV; không có người tự ứng cử. ƯCV nữ: 24 người, tỉ lệ 37,5%; ƯCV trẻ dưới 35 tuổi: 22, tỉ lệ 34,37%; ƯCV là người ngoài Đảng: 05, tỉ lệ 7,81%; đại biểu tái cử: 16, đạt 41 %.

HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP