17/04/2019 - 18:37

Phú Vang: Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

TTH - Chiều 17/4, Huyện Phú Vang tổ chức họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, ông Trần Thanh Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện được tín nhiệm bầu vào chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XIV với số phiếu đồng ý 42/43 phiếu, đạt tỷ lệ 97,6%.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Trần Kim Nhân, Trưởng phòng TN&MT huyện.

Chiều cùng ngày, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiến hành kỳ họp bất thường để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, ông Lê Đức Lộc,  Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện với số phiếu đồng ý 36/38 phiếu, đạt tỷ lệ 94,73%.

Quỳnh Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP