14/12/2015 - 17:10

Phú Vang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 18,8%

TTH - Ngày 14/12, HĐND huyện Phú Vang tiến hành tổ chức kỳ họp lần thứ 11, khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2015, và đưa ra các mục tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

Năm 2015 huyện Phú Vang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đạt được những kết quả đáng khích lệ; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,8%, sản lượng khai thác thuỷ hải sản đạt hơn 27 nghìn tấn, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 71 nghìn tấn...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của Thường trực HĐND huyện; kết quả hoạt động, giám năm 2015 của HĐND huyện; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016… Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và một số nghị quyết, tờ trình quan trọng khác.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP