Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

10/01/2012 - 10:37

Phú Vang đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

TTH - Việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới thời gian qua được các cấp, các ngành huyện Phú Vang triển khai nhiều mô hình có hiệu quả, giữ vững ANTQ tại địa phương, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu của tỉnh.

Cuối tháng 10/2011, qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an huyện Phú Vang nhanh chóng triển khai lực lượng tóm gọn 2 đối tượng truy nã từ Hải Phòng vào trốn ở thị trấn Thuận An và bàn giao cho công an tỉnh bạn tiếp tục mở rộng điều tra. Đó là kết quả của việc các cấp, các ngành huyện Phú Vang làm tốt công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Qua cuộc vận động này, công an và UBMT phối hợp đưa 697 đối tượng hình sự ra kiểm điểm trước dân; bắt 26 đối tượng truy nã, vận động 14 đối tượng truy nã ra đầu thú; lập hồ sơ đưa 70 đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; đưa 363 đối tượng vào diện giáo dục tại cộng đồng. Đồng thời, phân công 916 cán bộ cốt cán ở thôn và quần chúng có uy tín tham gia quản lý, giáo dục 1.075 người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; có trên 800 người tiến bộ và không tái phạm. Quần chúng nhân dân cũng cung cấp 861 nguồn tin giúp cơ quan điều tra khám phá 290 vụ, xử lý 383 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Lê Văn Vũ, Trưởng Công an huyện Phú Vang: “Có được những thành quả trên là do lực lượng công an huyện, với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích đã phối hợp cùng với MTTQ tham mưu cho thường trực huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo và chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về “Âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, phát hiện đấu tranh, vận động nhân dân tham gia các tổ tự phòng, tự quản, từng bước xã hội hóa công tác an ninh trật tự (ANTT ) ở địa bàn dân cư”. Đồng thời, xây dựng, củng cố các lực lượng nòng cốt về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở đảm bảo vững mạnh. Với lực lượng này cộng với 46 tổ tự quản, 133 tổ hòa giải và 1.646 tổ an ninh nhân dân tổ chức hòa giải cho 1.103 vụ mâu thuẫn trong thôn, xóm, nội bộ gia đình. 321 vụ mâu thuẫn vợ chồng xin ly hôn được đoàn tụ. Bên cạnh đó, tích cực vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến nay gần 100% số làng xây dựng làng văn hóa và có 26.336/31.298 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 247/256 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, ở Phú Vang có 31 khu dân cư được công nhận là “Khu dân cư đạt chuẩn ANTT”, bước đầu phát huy tác dụng trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở và tiền đề cho các khu dân cư khác làm theo.    

 

Công an Phú Vang đang gọi hỏi một số đối tượng hình sự

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều hạn chế. Đồng chí Phan Văn Quang, TUV - Bí thư Huyện ủy Phú Vang khẳng định, việc triển khai thực hiện nghị quyết vẫn chưa nhanh chóng, đồng bộ ở các xã, thôn nên hiệu quả phong trào còn thấp; bên cạnh đó, việc phối hợp chỉ đạo giữa công an, MTTQ, các đoàn thể ở một số nơi còn mang tính hình thức; lồng ghép giữa các phong trào chưa thực sự khơi dậy sức mạnh tổng hợp của nhân dân; chưa chú trọng nhân rộng điển hình ở các cơ quan đơn vị; đặc biệt, chưa tạo được bước đột phá trong việc thực hiện và duy trì bền vững một số mô hình có tính hiệu quả cao. Các cấp cần quan tâm về chế độ, chính sách phù hợp cho các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở để họ phục vụ tốt hơn trong công tác vận động nhân dân tham gia và yên tâm lao động, sản xuất và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo nhằm gây mất ổn định tình hình ANTT ở địa phương.  “Để tạo được những kết quả khả quan hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 ở Phú Vang, bên cạnh công tác phòng ngừa hiệu quả, phát huy những thành tích đã đạt được, các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện, nhất là Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện cần đưa ra những giải pháp thật cụ thể, hữu hiệu để huy động được nguồn lực tổng hợp của huyện, đề cao vai trò của quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT, thúc đẩy sự phát triển chung của toàn huyện”-đồng chí Phan Văn Quang cho biết.

Thanh Tâm

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP