Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

17/02/2016 - 08:51

Phú Vang giới thiệu 62 đại biểu ứng cử HĐND

TTH.VN - Ngày 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016.

Dự kiến giới thiệu 63 đại biểu (ĐB) để bầu 40 ĐB. Trong đó, khối Đảng 8 ĐB; khối Nhà nước 6 ĐB; khối Đoàn thể 4 ĐB; khối VH-XH 3 ĐB; khối kinh tế 3 ĐB; Khối LLVT 2 ĐB; khối nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, ngoài Đảng 2 ĐB; khối  xã - thị trấn 35 ĐB.

Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất giới thiệu 62 ĐB để bầu 40 ĐB. Cơ bản thống nhất như dự kiến của Thường trực HĐND huyện và đề nghị giảm cơ cấu khối Đảng 1 ĐB, tăng 1 ĐB khối Mặt trận các đoàn thể cho LĐLĐ. Phấn đấu tỷ lệ nữ đạt 35%, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt 15%, tỷ lệ ngoài Đảng đạt 05%

                                                                             HL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP