Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

28/10/2016 - 21:02

Phú Vang hoàn thành chi trả tiền bồi thường 6/8 xã, thị trấn

TTH - Sau khi hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 do sự cố môi trường biển cho người dân ở 2 xã Phú Diên và Phú Hải, trong 2 ngày 27 và 28/10, huyện Phú Vang tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền bồi thường cho người dân ở 4 xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân và Phú Thuận; trong đó, xã Vinh Thanh chi trả hơn 10,6 tỷ đồng tiền cho 330 đối tượng; xã Vinh An chi trả 4,361 tỷ đồng cho 340 đối tượng và xã Vinh Xuân chi trả 585 triệu đồng cho 43 đối tượng; xã Phú Thuận chi trả 13,641 tỷ đồng cho 1.124 đối tượng.

Như vậy, tính đến nay huyện Phú Vang đã chi trả xong tiền bồi thường đợt 1 cho người dân 6/8 xã, thị trấn với số tiền trên 60,302 tỷ đồng.

Ghi nhận tại điểm chi trả tại các xã bà con đều vui mừng, phấn khởi vì đã nhận tiền tận tay, có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống.

HƯƠNG LAN

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP