12/12/2014 - 18:14

Phú Vang: Tăng trưởng kinh tế đạt 19,22%

TTH - Ngày 12-12, Huyện ủy Phú Vang đã tổ chức hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 21, khóa XIII để nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và đề ra phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
 

Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở Phú Vang đạt 19,22%. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ, thương mại tăng 27,2%; ngành công nghiệp – TTCN – xây dựng tăng 16,5%; nông – lâm – ngư nghiệp tăng 8,14%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 130 tỷ đồng; các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ... Năm 2015, Đảng bộ huyện Phú Vang tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt 4 chương trình trọng điểm là: Chương trình nâng cấp và phát triển đô thị. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. Chương trình giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. Chương trình bảo vệ môi trường và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP