31/05/2017 - 22:22

Phú Vang thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ V, BCH TW Khóa XII

TTH - Thông báo được tổ chức chiều 31/5 với sự tham dự của cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện Phú Vang về những kết quả của Hội nghị TW5 (Khóa XII).

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, hội nghị đã thống nhất cao các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hội nghị đã kiểm điểm sự lãnh, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2016; báo cáo về công tác tài chính Đảng năm 2016 và xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ...

HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP