02/10/2015 - 18:14

Phú Vang tổ chức lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2015

TTH - Ngày 2/10, huyện Phú Vang đã tổ chức lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2015”.

Để tiến tới xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập và học tập suốt đời, trong buổi lễ phát động, huyện Phú Vang động viên mọi người thông qua phong trào khuyến học, khuyến tài, tham gia học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ đều được học tập, đặc biệt là tự học, học thường xuyên, học suốt đời, học ở mọi lúc, mọi nơi để phát triển cá nhân và cộng đồng, để phục vụ Tổ quốc. Hưởng ứng lễ phát động, 81 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Phú Vang cũng đã tổ chức lễ phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” ngay tại đơn vị mình trong ngày 2/10.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP