Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

15/03/2012 - 20:26

Phú Vang triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2012

TTH - Ngày 14/3, UBND huyện Phú Vang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Năm 2011, công tác thi đua trên địa bàn huyện Phú Vang có những chuyển biến tích cực. Phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. UBND huyện đã xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 262 cá nhân; tặng giấy khen cho 72 tập thể và 941 cá nhân; tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 61 tập thể và danh hiệu lao động tiến tiến cho 1134 cá nhân.

Năm 2012, UBND huyện Phú Vang chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua đến các phòng ban, đơn vị, địa phương; tiếp tục tổ chức tốt các hình thức giao ước thi đua giữa các đơn vị với nội dung và biện pháp đánh giá cụ thể, đảm bảo công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng kịp thời, đúng tiêu chuẩn, đúng quy trình và thủ tục quy định; chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh hình thức trong thi đua và tránh rườm rà, sách nhiễu trong việc xét duyệt thi đua khen thưởng...
 
Hào Vũ
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP