07/11/2012 - 11:02

Phú Vang xây dựng đời sống văn hóa mới

TTH -
Sau 5 năm thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trên địa bàn huyện Phú Vang đã từng bước thấm sâu vào đời sống và hoạt động xã hội.

Điểm nhấn

 

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là nội dung quan trọng trong xây dựng làng, thôn, đơn vị văn hóa, Huyện ủy, UBND huyện Phú Vang đã quan tâm, chỉ đạo đưa phong trào đi vào nền nếp và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Nét đặc biệt của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ở Phú Vang là đã gắn chặt với phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, góp phần không nhỏ vào việc phát triển giáo dục ở địa phương”. Đa số, các gia đình tham gia phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” ở Phú Vang đều thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội ở địa phương. Ông Hồ Xuân Chung, Chủ tịch UBND xã Phú Thanh, cho biết: “Ở địa phương tôi, việc bình chọn và công nhận “gia đình văn hóa”, tổ chức khen thưởng các “gia đình văn hóa” được tiến hành một cách khách quan và nghiêm túc. Tuy phần thưởng không lớn, nhưng là nguồn động viên, khích lệ để các gia đình giữ vững truyền thống, tạo động lực để các gia đình chưa đạt chuẩn nỗ lực phấn đấu xây dựng trong sinh hoạt hàng ngày”.

 

Phú Vang quyết tâm xây dựng 100% làng thôn đạt chuẩn văn hóa

 

Hàng năm, UBND huyện Phú Vang đều tổ chức khen thưởng các “Gia đình văn hóa” tiêu biểu trong toàn huyện để kịp thời động viên và nhân rộng mô hình. Đến tháng 9 năm 2012, toàn huyện Phú Vang có trên 31.000 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đã có gần 26.500 hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 84,1%. Nhờ làm tốt phong trào xây dựng Gia đình văn hóa nên phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa ở Phú Vang cũng thu được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào xây dựng Làng văn hóa ở Phú Vang ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay Phú Vang có 132/133 làng đăng ký xây dựng Làng văn hóa và có 91 làng, thôn đã được công nhận đạt chuẩn; nhiều làng, thôn như Triều Thủy (Phú An), An Lưu (Phú Mỹ), Khánh Mỹ (Vinh Xuân)... được tỉnh và huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào này. Việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện hưởng ứng và thực hiện tốt. Quá trình thực hiện phong trào đã củng cố và nâng cao tính kỷ cương, nền nếp nơi công sở, ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa nơi làm việc.

 

Tiếp tục phấn đấu...

 

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Phú Vang đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống, sinh hoạt của người dân, tạo nên diện mạo mới ở vùng nông thôn cả về văn hóa, lẫn kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Các xã, thị trấn, các làng, thôn trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng; đoàn kết phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”; đoàn kết phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thuần phong mỹ tục trong nhân dân. Tuy nhiên, trong khi thực hiện cuộc vận động còn gặp những hạn chế như: Chất lượng phong trào chưa đạt yêu cầu đề ra, một số địa phương đang có chiều hướng giảm sút; nhiều làng, thôn khi được đăng ký hoặc đã được công nhận nhưng việc tổ chức thực hiện các điều khoản trong quy ước chưa thường xuyên, còn vi phạm về chính sách DS-KHHGĐ, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra. Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa có nâng cao, song một số làng, thôn đã đạt chuẩn chưa xem việc vận động xây dựng Gia đình văn hóa như là hạt nhân cơ bản của việc xây dựng làng, thôn văn hóa.

 

Để giải quyết những hạn chế này, thời gian tới, Phú Vang sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp sống văn minh; tích cực tham gia thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ. Ông Nguyễn Thiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: “Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phú Vang sẽ kêu gọi mọi người nỗ lực xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển”.

 

Bài và ảnh: Ngự Bình

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP