19/02/2017 - 09:41

PVN kinh doanh sa sút, nợ ngắn hạn tăng 11.900 tỷ đồng chỉ trong nửa năm

Đến cuối tháng 6/2016, tổng nợ phải trả của PVN đã lên tới 328.298,6 tỷ đồng (hơn 14 tỷ USD), với nợ ngắn hạn là 168.084,3 tỷ đồng (tăng xấp xỉ 11.900 tỷ đồng). Trong khi đó, lợi nhuận thu được nửa đầu 2016 của tập đoàn lại giảm còn một nửa so với cùng kỳ.

Xơ sợi Đình Vũ dừng hoạt động khiến PVN mất thêm hơn 200 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Việt Nam - PVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của “ông lớn” này đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 106.279, tỷ đồng, giảm hơn 32% so với nửa đầu 2015. Giá vốn hàng bán giảm, tuy nhiên, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 16.727,9 tỷ đồng, bằng 46% cùng kỳ. Phần lãi thuần trong công ty liên doanh, liên kết cũng giảm mạnh hơn 42% còn 1.132 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng không thay đổi nhiều so với nửa đầu 2015, ở mức 2.611,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho quảng cáo lên tới 215 tỷ đồng, tăng tới 39,5% so cùng kỳ.

Các khoản chi phí khác tăng hơn gấp đôi cùng kỳ lên 832,6 tỷ đồng. Trong đó, chi phí trong giai đoạn Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ tạm dừng hoạt động là 228,3 tỷ đồng, tăng 90% cùng kỳ 2015. Ngoài ra, trong kỳ còn phát sinh thêm khoản 42,4 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường, thu điều tiết từ năm 2012 đến năm 2015 nộp bổ sung.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh 33,5%, tuy nhiên, lợi nhuận thuần vẫn chỉ bằng xấp xỉ 1/2 cùng kỳ 2015, đạt 15.739 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 15.837,8 tỷ đồng, giảm gần 51% so với nửa đầu năm 2015. Lợi nhuận ròng còn 11.268,6 tỷ đồng, giảm gần 47%.

Trong kỳ, tổng nợ phải trả của PVN tăng xấp xỉ 9.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015, lên 328.298,6 tỷ đồng (hơn 14 tỷ USD). Trong đó, nợ ngắn hạn là 168.084,3 tỷ đồng (tăng xấp xỉ 11.900 tỷ đồng).

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, đến cuối tháng 6/2016, tổng vay nợ và vay nợ dài hạn đến hạn trả của PVN đã tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với 31/12/2015 lên con số 88.050 tỷ đồng. Vay ngắn hạn bao gồm các khoản vay theo hạn mức và hợp đồng tín dụng bằng EUR, USD, VND từ các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Theo Dân trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP