Bạn đọc Nhịp cầu và tấm lòng

06/07/2011 - 17:00

Qua đường dây nóng (số 5158 ra ngày 7-7)

TTH.VN - (TTH) -

Đối với thắc mắc của một số công nhân ở Khu công nghiệp Hương Sơ (Huế) về trợ cấp khó khăn (TCKK) cho người lao động trong doanh nghiệp có thu nhập thấp, chúng tôi được biết: Theo Thông tư 92/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính vừa hướng dẫn thực hiện TCKK đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, từ 10/8 đến, người lao động trong doanh nghiệp tại thời điểm này có mức thu nhập từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được các doanh nghiệp TCKK tối thiểu 250 ngàn đồng/người.

Bà con ở một số xã thuộc Phú Lộc phản ánh tình hình nuôi tôm sú và đề nghị tỉnh có chủ trương cấm nuôi tôm thẻ chân trắng trên đầm phá Cầu Hai, chúng tôiđề nghịUBND huyện Phú Lộc chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã ven đầm phá quán triệt để người dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CT/2007/CT-UBND ngày 27/3/2007 của UBND tỉnh về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng nói trên và chỉ khuyến khích nuôi trên cát.
 
Nhiều người dân tại A Lưới bức xúc trước tình trạng khai thác gỗ trái phép tại nhiều khu rừng tự nhiên trên địa bàn đang có dấu hiệu gia tăng, gây tổn hại đến rừng đặc dụng và rừng phòng hộ đầu nguồn. Để sớm có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng này, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương, tổ chức truy quét và ngăn chặn kịp thời khai thác gỗ rừng tự nhiên, chặt phá, đốt rừng trái phép và làm tổn hại đến rừng nói trên...
 
Ban Chính trị - Bạn đọc
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP