Kinh tế Khoa học - công nghệ

08/09/2017 - 08:33

Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững

TTH - Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phát động, kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm.

Nhiều vùng nông thôn, ven biển đang ô nhiễm cục bộ do rác thải không được thu gom, xử lý thường xuyên ( trong ảnh: bãi tập kết trung chuyển rác thải ven biển xã Lộc Vĩnh, Phú Lộc)

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Công tác quản lý rác thải khu vực đô thị và nông thôn trên địa bàn được chú trọng thông qua đẩy mạnh thực hiện đề án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại mỗi địa phương. Nhờ đó, tỷ lệ thu gom rác thải khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 65%. Tuy tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn, vùng đầm phá được cải thiện, song chỉ mới tập trung thu gom ở các thị trấn, thị tứ, khu vực dân cư tập trung.

Theo Sở TN&MT, tình hình ô nhiễm môi trường cục bộ do rác thải khu vực nông thôn, nước thải chưa qua xử lý ở các làng nghề, cụm công nghiệp và trong sản xuất nông nghiệp đang là vấn đề nan giải. 

Do đó, để đảm bảo môi trường, nhất là vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn, ngoài hoạt động thường xuyên của các tổ, đội thu gom và của đơn vị chuyên trách về môi trường, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc phân loại, xử lý rác thải tại chỗ đảm bảo môi trường để hạn chế lượng rác cần thu gom, vận chuyển và hạn chế tình trạng tồn lưu lượng lớn rác thải do không được đưa đi xử lý, dẫn đến hình thành điểm đen ô nhiễm cục bộ.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn càng có ý nghĩa thiết thực hơn trong tình hình hiện nay, nhằm kêu gọi sự tham gia trực tiếp của cộng đồng trong việc nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn đối với hoạt động bảo vệ môi trường; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng rừng, trồng cây xanh phủ xanh đất trống, đồi trọc; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh...

Chiến dịch năm nay cũng phát động 28 tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị có trụ sở tại các địa phương ven biển tăng cường tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ; lựa chọn các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực các bãi biển, khu vực ven bờ để tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch biển; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển; phối hợp tuyên truyền về các hoạt động làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoài Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP