Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

26/02/2020 - 06:15

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 834/NQ-UBTVQH 14:

Quan tâm cán bộ, công chức dôi dư

TTH - Sau khi sắp xếp 7 đơn vị hành chính cấp xã của 5 huyện, thị xã, tổng số cán bộ, công chức (CBCC), người hoạt động không chuyên trách thực hiện sắp xếp trong toàn tỉnh là 527 người. Theo đó, đã bố trí, sắp xếp được 240 người, còn dôi dư 287 người... Đây thực sự là một bài toán khó, nhưng bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, những người dôi dư được giải quyết từng bước với lộ trình hợp lý.

Sau khi sáp nhập, bộ máy xã Hương Xuân (Nam Đông) đã sớm ổn định để giải quyết những thủ tục cần thiết cho người dân

Vì quyền lợi chung

Xã Hương Xuân (Nam Đông) có tổng cộng 38 CBCC. Đây là xã mới được sắp xếp, nhập địa giới hành chính giữa 2 xã Hương Giang và Hương Hòa. Sau khi sắp xếp, xã mới Hương Xuân có 17 CBCC, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Huyện ủy, UBND huyện Nam Đông và Đảng ủy xã Hương Xuân đã tuyên truyền, vận động số CBCC, người hoạt động không chuyên trách “giải bài toán” tinh giản biên chế. Kết quả, có 3 CBCC tự nguyện về hưu trước tuổi; 4 CBCC được điều chuyển lên huyện giữ các cương vị trong khối Mặt trận, đoàn thể và Văn phòng UBND huyện. Hiện xã Hương Xuân còn 10 CBCC, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được sắp xếp theo lộ trình.

“Từ nay đến cuối năm 2021, 10 CBCC, người hoạt động không chuyên trách này tiếp tục được huyện rút ra làm việc tại các phòng, ban của huyện hoặc điều chuyển về các xã trên địa bàn thiếu CBCC”, ông Phan Chuyển, Bí thư Đảng ủy xã Hương Xuân cho biết.

Tương tự, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính 2 xã Vinh Phú và Vinh Thái (huyện Phú Vang) thành xã mới Phú Gia, có 15 CBCC và cán bộ bán chuyên trách dôi dư cần sắp xếp lại. Qua vận động, có 6 CBCC đã nghỉ hưu trước thời hạn. Trong khi chờ đợi sắp xếp theo lộ trình, những trường hợp còn lại được bố trí ghép việc với các bộ phận khác. 

“Có những bộ phận từ 2 cán bộ nay lên 5 cán bộ; cũng có bộ phận từ 2 cán bộ lên 7 cán bộ như bộ phận tư pháp xã”, Chủ tịch UBND xã Phú Gia Đỗ Viết Tư chia sẻ.

Quá trình sắp xếp, CBCC dôi dư, nhất là bộ phận hoạt động không chuyên trách cũng có những tâm tư. Tuy nhiên, tinh thần chung ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành vì sự phát triển của địa phương. Một số CBCC cho rằng, vì quyền lợi chung nên họ sẵn sàng về hưu trước tuổi để giao nhiệm vụ cho những người khác.

Trong số CBCC dôi dư có nhiều người tự nguyện về hưu mặc dù đang giữ cương vị chủ chốt, quan trọng trong tổ chức Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. “Tại xã Phú Gia, 3 cán bộ là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Mặt trận xã, Chủ tịch Hội LHPN xã chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng họ sẵn sàng nghỉ trước để nhường cơ hội cho những CBCC khác”, ông Đỗ Viết Tư thông tin.

Giải quyết từng bước với lộ trình hợp lý

Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông thông tin, chậm nhất đến cuối năm 2021, số lãnh đạo, quản lý và số lượng CBCC của các đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định. Bên cạnh đó, tỉnh cũng có những giải pháp để giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định của Chính phủ. Trước mắt, tạm dừng việc tuyển dụng, bổ nhiệm, bầu các chức vụ lãnh đạo tại các đơn vị mới trừ trường hợp các đơn vị nào thiếu.

Hiện nay, các địa phương có đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp đã và đang tiếp tục rà soát tổng thể đội ngũ CBCC để chủ động bố trí, sắp xếp, điều chuyển. Công tác đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho CBCC và người hoạt động không chuyên trách cũng đã và đang thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là sắp xếp, bố trí, giải quyết rốt ráo 287 người dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

“Là địa phương có số xã sắp xếp nhiều nhất nên chúng tôi xây dựng danh mục, số lượng vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ CBCC và thực hiện tinh giản biên chế theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước phù hợp với thực tế địa phương. Sau sắp xếp, huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn”, bà Nguyễn Thị Sửu, Bí thư Huyện ủy A Lưới trao đổi. 

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền khẳng định: “Việc sắp xếp CBCC, người hoạt động không chuyên trách được triển khai thực hiện, mục tiêu đặt ra là không chỉ đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch mà phải có lý, có tình; lựa chọn, bố trí, sắp xếp những người có phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận những vị trí công việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mới; gắn với công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”.

Kể từ ngày 1/1/2020, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 145 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 98 xã, 39 phường và 8 thị trấn), giảm 7 xã so với trước đó. Trong đó, huyện A Lưới giảm 3 xã; các huyện Phú Lộc, Nam Đông, Phú Vang và TX. Hương Trà mỗi đơn vị giảm 1 xã.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP