Giáo dục Tin tức giáo dục

20/11/2016 - 21:06

Quan tâm đối tượng học sinh thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

TTH - Để thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu tiên trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) ở vùng cao cũng như các đối tượng là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật... ngành GD&ĐT Thừa Thiên Huế ưu tiên tăng cường cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị cho hệ thống này.

Trường lớp vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tầng hoá và kiên cố hoá 100%, có đầy đủ thiết bị và điều kiện dạy học; xây dựng và triển khai tốt các phương án dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc và triển khai có hiệu quả chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” bậc tiểu học. các vùng cao của tỉnh đều huy động 100% trẻ 6 tuổi là học sinh dân tộc vào lớp 1 sau khi đã qua học mẫu giáo 5 tuổi.

Công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật được quan tâm, việc dạy học hòa nhập cho các đối tượng đã mở rộng ở các địa phương. tỉnh cũng đã có chính sách ưu tiên tuyển thẳng vào học trong trường THPT cho đối tượng này.

HG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP