02/07/2015 - 07:17

Quan tâm phát triển các dịch vụ

TTH - Trong 2 ngày 1 và 2/7, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Điền khoá IX tiến hành kỳ họp thứ 10 nhằm soát xét việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn, quyết định bổ sung nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

6 tháng đầu năm 2015, lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, đã hoàn thành xây dựng các chợ: Quảng Thọ, Quảng Thái và đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Quảng Vinh; ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dịch vụ tại khu dịch vụ Cồn Tộc, hai đầu cầu Tứ Phú. Ngoài ra, nhiều dự án đầu tư bước đầu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, sớm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, huyện cần tranh thủ nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Bắc An Gia, phát triển làng nghề, khuyến khích các nghề mới; nâng cao chất lượng hiệu quả các ngành dịch vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP