03/03/2016 - 22:33

Quan tâm thực hiện chính sách đối với lao động nữ

TTH - Đó là nội dung chính tại hội nghị tập huấn triển khai Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sáng 3/3.

Tham dự hội nghị là chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nữ công công đoàn các cấp. Các đại biểu được nghe giới thiệu những điểm quan trọng trong nghị định này đối với lao động nữ như: quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe... và được tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động nữ công nhân viên chức lao động năm 2016. Ngoài ra, hội nghị cũng triển khai những điểm mới liên quan đến lao động nữ trong Luật BHXH năm 2014.

                                HL

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
lao động nữ


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP