Kinh tế Khoa học - công nghệ

03/05/2021 - 07:11

Quan trắc để đánh giá kiểm soát tốt hiện trạng môi trường

TTH - Quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Thừa Thiên Huế đang diễn ra khá mạnh. Sự hình thành và phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới, các trung tâm dịch vụ thương mại, các cơ sở khám chữa bệnh... tạo nên nhiều áp lực với môi trường.

Lấy mẫu quan trắc để đánh giá chất lượng, hiện trạng môi trường

Quan trắc để đánh giá hiện trạng môi trường là nhiệm vụ và hoạt động được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chú trọng thực hiện theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, cũng như quan trắc môi trường đột xuất đối với những sự cố môi trường xảy ra bất thường.

 Theo kế hoạch quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, số vị trí quan trắc tăng dần từ 236 vị trí (năm 2020) lên 377 vị trí (năm 2025). Năm 2021, Sở TN&MT đảm nhiệm thực hiện quan trắc 241 vị trí và Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp (BQL KKTCN) tỉnh thực hiện 65 vị trí. Các thành phần môi trường được quan trắc gồm: không khí, tiếng ồn, nước thải, nước mặt, nước biển ven bờ, nước dưới đất, trầm tích, đất... tại các địa phương trên toàn tỉnh với tần suất trung bình 1 tháng/ lần, 2, 3 hoặc 6 tháng/lần tuỳ thành phần quan trắc.

Những năm gần đây, về chất lượng môi trường không khí tại các khu vực quan trắc trên địa bàn tỉnh tương đối tốt. Hàm lượng tổng bụi lơ lửng (TSP) trong năm 2020 đều có giá trị thấp so với các năm 2017, 2019. Nồng độ các chất ô nhiễm SO2, CO, NO2, H2S trong năm 2020 tương tự các năm trước và đều đạt quy chuẩn cho phép.

Về chất lượng nước sông Hương vẫn rất tốt qua các năm và qua các đợt quan trắc, đạt tiêu chuẩn cho mục đích cấp nước sinh hoạt có qua xử lý. Tuy vậy, tại các chi lưu sông Hương, các phụ lưu các sông, hồ, chất lượng nước ở mức thấp hơn, nồng độ các chất ô nhiễm như BOB5, COD, coliform... luôn ở mức cao qua các đợt quan trắc. Nguyên nhân là do các chi lưu thường xuyên tiếp nhận nước thải chưa qua xử lý từ các khu dân cư sống xung quanh đổ vào, từ các cơ sở sản xuất xả thải, cộng với lưu lượng dòng chảy nhỏ, nên thường ghi nhận chỉ số chất lượng nước thấp.

Chất lượng nước đầm phá, ven biển tại hầu hết các điểm quan trắc năm 2020 có các thông số đều đạt quy định, đáp ứng tốt cho mục đích bãi tắm, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh.

Qua kết quả chương trình quan trắc môi trường năm 2020 cho thấy, chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh tương đối tốt. Tại hầu hết các vị trí quan trắc, chất lượng các thành phần môi trường có xu hướng được cải thiện, tốt hơn so với các năm 2017-2019. Điều này chứng tỏ, chính quyền, các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng xã hội đang rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT). Nhiều công trình, dự án liên quan đến môi trường được đầu tư và đưa vào vận hành. Trong đó phải kể đến dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế giai đoạn 1 ở khu vực phía Nam TP. Huế đã đi vào hoạt động sẽ góp phần xử lý, cải thiện chất lượng nước thải sinh hoạt, giảm áp lực ô nhiễm tại các sông, nhánh sông, hồ là điểm tiếp nhận nguồn thải này. Nhiều nhà máy đầu tư hệ thống xử lý nước thải nội bộ đảm bảo, tuân thủ công tác lưu trữ, thu gom, vận chuyển xử lý rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại đúng quy định. Công cụ pháp lý về BVMT cũng được thực thi mạnh như áp dụng hình thức phạt nguội, phạt nóng về hành vi vi phạm pháp luật về BVMT thông qua hệ thống giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh; Bộ tiêu chí đánh "xanh- sạch- sáng" có tác dụng nâng cao trách nhiệm, tính tự lực của từng người dân đối với nhiệm vụ BVMT...

Bài, ảnh: HOÀI NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP