Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

29/06/2022 - 17:44

Quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị và Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

TTH.VN - Chiều 29/6, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) trong tình hình mới và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác NVNONN giai đoạn 2021-2026.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, và UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cùng hơn 1.670 đại biểu tại 44 điểm cầu toàn tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, có 8 tham luận của các cơ quan Trung ương nhằm thông tin rộng rãi về: Ý nghĩa, tầm quan trọng và điểm mới của Kết luận 12; Kết quả nổi bật đạt được trong triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về công tác NVNONN thời gian qua; Các biện pháp cụ thể nhằm triển khai Kết luận 12, Nghị quyết 169; định hướng trọng tâm công tác thời gian tới.

Theo UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hội nghị được tổ chức với mục đích: Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác NVNONN; Bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác NVNONN trong tình hình mới; Khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN được xác định là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

Hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển. Vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao; có vai trò và ảnh hưởng ở mức độ khác nhau tới quan hệ hữu nghị giữa các nước với Việt Nam và là đại diện văn hoá Việt Nam ở các nước, giới thiệu văn hoá, truyền thống, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kiều bào ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cả về nguồn lực kinh tế, tri thức và nguồn lực “mềm”, đóng góp cho xây dựng thương hiệu quốc gia và là cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và các nước…

Tin, ảnh: Thái Bình

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP