Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

26/01/2018 - 20:12

Quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn cho cán bộ đoàn chủ chốt

TTH - 300 cán bộ đoàn chủ chốt trên địa bàn tỉnh đã tham gia hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp do Tỉnh đoàn tổ chức sáng 26/1.

Các cán bộ đoàn được quán triệt những nội dung, quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP