Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/12/2016 - 20:42

Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII)

TTH - Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự. UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các đơn vị, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương cần tiếp thu sâu sắc, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết; quán triệt tinh thần xây dựng Đảng phải đi liền với việc chỉnh đốn Đảng dù bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào; không một ai được lợi dụng xây dựng chỉnh đốn Đảng để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; nắm những nội dung cốt lõi để triển khai nghị quyết hiệu quả, nhất là chỉ ra những vấn đề nguy hiểm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đầy cam go, thử thách, nhưng không thể không làm; phải kiên quyết, kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục từ Trung ương đến cơ sở; kết hợp với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) với những nghị quyết khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc đã đặt ra. Sau hội nghị này, cần tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết một cách đồng bộ; phải hành động, tránh nói mà không làm, đầu voi, đuôi chuột; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. Hy vọng, với sự vào cuộc quyết liệt chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XII).

Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các tổ chức Đảng, các đơn vị, ban, ngành trong tỉnh là tiếp thu, nhận thức đầy đủ những nội dung của nghị quyết để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

PHONG ANH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP