28/12/2017 - 19:59

Quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa xii cho cán bộ công đoàn

TTH - Nhằm giúp các cán bộ công đoàn hiểu rõ hơn về nội dung của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức buổi học tập, quán triệt nghị quyết của hội nghị cho các cán bộ công đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh vào ngày 28/12.

Tại buổi học tập, các cán bộ công đoàn đã được nghe Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Ngự Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP